Personlig assistans

Fyrkant

Möjligheten till personlig assistans skrevs i lag 1994 med syfte att öka möjligheten till ett fritt och självständigt liv samt större valmöjligheter i din vardag med hjälp av personliga assistenter.

Är man inte insatt i hur det går till kan processen för att få assistans vara svår. Det är mycket som man måste tänka på och det gäller att vara väldigt noggrann i sin ansökan för att öka sannolikheten att få den hjälp du behöver. Vi har sedan 1996 hjälpt människor som är i behov av assistans med nyansökningar, ansökan om utökning och vid överklagan. Vi har kompetent personal som kostnadsfritt och engagerat hjälper dig med alla delar i din ansökan.

När du väl fått assistans

Några av de som är beviljad personlig assistans lever ensam medan andra har föräldrar, sambo, syskon eller barn som de delar hemmet med. Hur önskemålen ser ut i varje familj och hem varierar stort. Några vill enbart att anhöriga ska arbeta som assistenter medan andra önskar en eller flera externa assistenter i sin personalgrupp.

Som anhörig kan det ofta vara så att man i olika utsträckning hoppar in och arbetar som assistent till en närstående som är beviljad personlig assistans. Då anställs man på samma villkor som de övriga assistenterna i vårt bolag.

Vi är flera i vårt bolag som på olika sätt har erfarenhet av personlig assistans och oavsett hur din situation som kund ser ut vill vi vara ett stöd för dig. För att lyckas skapa en trygg och fungerande assistans, som också är hållbar, arbetar vi med hänsyn och respekt till alla som bor och vistas i brukarens hem. Att det behövs individuella lösningar för varje brukares behov är något vi har lärt oss och blivit experter på efter 25 års erfarenhet som assistansanordnare.