Företagsfakta

Fyrkant

Bo-Anders idé har huvudsakligen varit att ha verksamhet för att anordna personlig assistans åt personer med funktionsnedsättningar. Idag bedrivs verksamheten i två bolag. Umeå Assistansservice är ursprungsbolaget där en stor del av assistansen sköts av anhöriga medan Assistera Skandinavien är bolaget som startades senare då det kom in nya kunder med externa assistenter. Båda bolagen har en heltäckande service kring personlig assistans där man sköter administration, bemanning, arbetsledning, rådgivning och kompetensutveckling.

Kontoret ligger i Umeå och har kunder i ett område som täcks inom tre timmars bilfärd. Idag har vi totalt 26 brukare i de båda bolagen. Vi har fem tjänstemän och 170 personliga assistenter. Våra personalansvariga har en blandning av erfarenhet som personlig assistent och utbildning som personalvetare. Vi har också en utbildad ekonom och en jurist med lång erfarenhet inom personlig assistans. De personliga assistenterna har många lång erfarenhet av personlig assistans. Vi erbjuder kontinuerligt utbildning inom förflyttningsteknik och ergonomi samt brand- och HLR-utbildning. Utöver detta erbjuds assistenterna specifik utbildning där det krävs för varje uppdrag.

Kvalitetsarbete

För att kunna göra en bra assistans krävs att man har god kvalitet i hela verksamheten. Vi jobbar dagligen med frågor som gör att vi tittar på hur vi kan utveckla verksamheten. I grunden för detta arbete ligger vårt ledningssystem för att säkerställa att vi fortlöpande utvärderar och utvecklar vårt arbete och följer de lagar och föreskrifter som finns för vår bransch.‍


Ägare och styrelse

Umeå Assistansservice AB är grundat av och ägs av Bo-Anders Fjällner. Dotterbolaget Assistera Skandinavien AB är helägt av Umeå Assistansservice AB. Styrelsen består i båda bolagen av Bo-Anders Fjällner och som suppleant Birgitta Fjällner.

Företagsledning

Bo-Anders Fjällner – grundare

Karl-Gunnar Miltsis – ekonomichef och verksamhetsansvarig

Jessica Jacobsson – personalansvarig

Maria Palmgren Kahwi – personalansvarig

Ashtar Abed Alaziz – personalansvarig

Viktor Lundqvist – personalansvarig (föräldraledig)

Ekonomi

För mer information om Umeå Assistansservices ekonomi klicka här.

‍För mer information om Assistera Skandinaviens ekonomi klicka här.